Nasza Gmina
Piątek 22 listopada, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Czystsze Powietrze

Uchwała antysmogowa dla Małopolski. Czwartek, 15 listopada 2018

Uchwała antysmogowa dla Małopolski.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy Nawojowa przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców Gminy Nawojowa. Wójt Gminy apeluje, aby dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy odpady po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych pojemników, by uprawniona do tego firma mogła je bezpiecznie zutylizować lub przekazać do dalszej obróbki i odzysku.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

   Ponadto od 1 lipca 2017roku na terenie Małopolski obowiązuje Uchwała antysmogowa.  Zgodnie z nią nie można od 1 lipca 2017r. instalować kotłów na węgiel lub drewno o parametrach gorszych niż wyznaczone w przepisach unijnych (ekoprojekt). Z kolei urządzenia niespełniające norm ekoprojektu, które zostały zainstalowane przed 1 lipca 2017 r., mogą być eksploatowane, lecz już niedługo. Uchwała antysmogowa przewiduje, że po okresach przejściowych dotychczas wykorzystywane urządzenia będą musiały zostać zastąpione bardziej ekologicznymi źródłami ogrzewania.

Do końca 2022 r. należy wymienić kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Do końca 2026 r. trzeba wymienić kotły, które spełniają jedynie podstawowe wymagania, czyli kotły klasy 3 i 4.

 Kotły klasy 5 mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski wprowadza też wymagania dotyczące jakości stosowanych paliw. Zakazuje spalania mułów i flotów węglowych oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Pamiętaj, kupując węgiel zawsze poproś sprzedawcę o certyfikat jego jakości!

   Informujemy, że uprawnione służby mają prawo przeprowadzić kontrole palenisk domowych w celu weryfikacji spalanych w piecach materiałów lub pobrać wymaz z komina. Stwierdzenie naoczne lub laboratoryjne spalania  odpadów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi  nałożeniem mandatu w wysokości  500 zł lub grzywny do 5.000 zł.

Przydatne linki:

  1. https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/
  2. https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc

GALERIA

imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER