Nasza Gmina
Piątek 15 listopada, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Czystsze Powietrze

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i biomasowe w roku 2019 Środa, 02 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów na paliwo stałe
na kotły gazowe i biomasowe w roku 2019.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 13 października 2017r. Uchwały Nr XXXIX/362/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – zawiadamia się, że od dnia 2 stycznia prowadzony jest nabór ciągły  wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów - do wyczerpania limitu na dany rok kalendarzowy.

Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe na kotły gazowe lub biomasowe w roku 2019.

Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nawojowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nawojowa www.nawojowa.pl.

Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów w kolejnych latach, w tym naborze nie będą rozpatrywane!!

Ważne: Przypomina się mieszkańcom, że warunkiem złożenia wniosku o udzielenie dotacji jest posiadanie dokumentu „Certyfikat energetyczny” ze wskazaniem rodzaju paliwa na które ubiega się o dofinasowanie.

 

Załączniki:

  1. Regulamin udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie dotacji.
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wniosek o rozliczenie dotacji.
  4. Umowa dotacji celowej dotacji celowej  obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub  dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji w ramach projektu Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER