Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Program „ Dobry start” od 1 lipca 2019r.

W związku ze zbliżającą się datą (1 lipca 2019 r.) rozpoczęcia przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020), uprzejmie informujemy, że akty prawne regulujące ww. świadczenie, pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej Organizacja Partnerska Lokalna Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób 60+

Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób 60+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej przystępuje do udziału w projekcie „ Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób 60+ w ramach Programu wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku, współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w okresie od kwietnia do listopada 2017 r.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nawojowej – budynek Urzędu Gminy Nawojowa pok. Nr 21 w każdy poniedziałek od 13:00 do 16:00 oraz każdą środę od 8:00 do 11:00

1271880