Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Nabór wniosków dotyczących uzyskania dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Treść

OGŁOSZENIE

            Z dniem 3 kwietnia 2019 roku ogłasza się nabór wniosków dotyczących uzyskania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

            Zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością przed rozpoczęciem wykonywania podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

            Po wykonaniu podłączenia należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji załączając do niego fakturę lub rachunek za wykonanie robót oraz protokół odbioru wraz z mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

            Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 15 listopada 2019 roku. Dotacja musi zostać rozliczona do końca 2019 roku.

Wnioski oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do pobrania poniżej.

1037294