Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Budowa sieci wodociągowej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa

Treść

Budowa sieci wodociągowej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa

Informujemy, że Gmina Nawojowa realizuje operację pn.: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa” na podstawie wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 15 grudnia 2016 roku, oraz umowy podpisanej 29 czerwca 2017 roku z Samorządem Województwa Małopolskiego w Krakowie o udzielenie pomocy finansowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zdjęcia

1271886