Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Urząd Gminy Nawojowa 2020

Treść

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – BUDOWLANEJ DLA zadań inwestycyjnych pn: „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – ul. Spacerowa, wieś Nawojowa wraz z uzgodnieniem z państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”; „Wykonanie dokumentacji pr

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – BUDOWLANEJ DLA zadań inwestycyjnych pn: „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – ul. Spacerowa, wieś Nawojowa wraz z uzgodnieniem z państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”; „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej „Pod Las” w Żeleźnikowej Małej

WZMOCNIENIU ELEMENTAMI BETONOWYMI (korytka betonowe) dróg gminnych jako zadań inwestycyjnych pn: 1. „Wzmocnienie elementami betonowymi odwodnienia drogi gminnej ul. Sikornik w Nawojowej ”; 2. „Wzmocnienie elementami betonowymi korpusu drogi gminnej Homrz

WZMOCNIENIU ELEMENTAMI BETONOWYMI (korytka betonowe) dróg gminnych jako zadań inwestycyjnych pn: 1. „Wzmocnienie elementami betonowymi odwodnienia drogi gminnej ul. Sikornik w Nawojowej ”; 2. „Wzmocnienie elementami betonowymi korpusu drogi gminnej Homrzyska – Bącza Kunina na odcinku w Przysiółku Potok w Bączej Kuninie”

1073400