Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego, integracji społecznej oraz rozwoju kultury fizycznej mieszkańców obszaru rewitalizacji w drodze przebudowy infrastruktury w miejscowościach Homrzyska, Żeleźnikowa Mała oraz Żeleźnikowa Wielka

Nazwa projektu: Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego, integracji społecznej oraz rozwoju kultury fizycznej mieszkańców obszaru rewitalizacji w drodze przebudowy infrastruktury w miejscowościach Homrzyska, Żeleźnikowa Mała oraz Żeleźnikowa Wielka
Nr projektu: RPMP.11.02.00-12-0846/17
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu:   3 852 099,66 zł
Koszty kwalifikowane: 3 608 750,91zł
Kwota dofinansowania:  2 706 563,20 zł   

1271880