Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym

 

 

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym

 

Przedmiotem projektu jest wymiana 166 nieekologicznych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe zgodne z dyrektywą Ecodesign wraz z zakupem niezbędnej armatury i osprzętu oraz wykonaniem prac przystosowawczych instalacji wewnętrznych co i cwu do pracy z nowymi źródłami ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nawojowa.


Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0104/17
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 2 319 976,52 zł
Koszty kwalifikowane: 2 314 910,37 zł
Kwota dofinansowania:  2 280 186,71 zł

 

1271880