Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego dawnego urzędu na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne na działce 257 w Nawojowej

 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego dawnego urzędu na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne na działce 257 w Nawojowej
Cel projektu: stworzenie dla mieszkańców obszaru rewitalizacji przestrzeni rekreacyjno - edukacyjnej poprzez przebudowę budynku dawnego urzędu gminy na działce nr 257 w Nawojowej
Rezultat: infrastruktura powstała w wyniku realizacji Projektu (w drodze przebudowy budynku dawnego urzędu gminy na działce nr 257 w Nawojowej) istotnie wpłynęła na poprawę jakości
życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych poprzez zaplanowane funkcje projektowanej infrastruktury mającej służyć osobom starszym i niepełnosprawnym z rewitalizowanych obszarów do wzmocnienia więzi społecznych jako miejsca spotkań oraz wspólnej realizacji pasji, rekreacji, wolnego czasu oraz aktywizacji osób zagrożonych
wykluczeniem z gminy Nawojowa

Pliki do pobrania

tablica_120x80_EFRR.pdf 1204.61 KB
1328403