Nasza Gmina
Wtorek 6 grudnia, 2016
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Aktualności

 • Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nawojowa na lata 2016-2024

 • Wykaz ulic w Nawojowej oraz wzór tablic adresowych

  Poniedziałek, 17 października 2016

  W związku z nadaniem nazw ulic i numerami domów przedstawiamy Państwu aktualną mapę Nawojowej wraz z naniesionymi nazwami ulic oraz wzór tablic adresowych

 • W związku z wprowadzeniem ulic na terenie wsi Nawojowa nastąpiło przemeldowanie osób z urzędu pod nowy adres. Zaświadczenia o nowym adresie są do pobrania na wniosek zainteresowanych osób w Urzędzie Gminy Nawojowa – pok. Nr 31. W związku z powyższym nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego. Dowód osobisty zachowuje ważność pomimo zmiany adresy zamieszkania.

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu informuje, że w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu będą zorganizowane bezpłatne, otwarte szkolenia dla podatników.

 • Gmina Nawojowa przystapiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

strony 1 2 3 4

Gmina Nawojowa jest położona w południowej części powiatu nowosądeckiego w sąsiedztwie Nowego Sącza. Obszar gminy liczy 51,13 km2 i zamieszkuje go ponad osiem tysięcy osob. Blisko połowa obszaru gminy to teren górzysty, w przeważającej części zalesiony. W lasach napotykamy bogactwo fauny (jelenie, sarny, dziki, borsuki, rysie, żbiki, wilki, lisy, sowy, guszce, jastrzębie).

 


  

Pozostała część obszaru ma charakter podgórski i wraz z terenami leżącymi w kotlinach  rzek i potoków, jest używana rolniczo. Dwie trzecie obszaru gminy leży w obrębie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, bądz jego otulinie, dzięki czemu chroniony jest krajobraz kulturowy. Gmina stawia na rozwój: turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, rekreakcji i agroturystyki, leśnictwa i łowiectwa, hodowli bydła, produkcji ziół i roślin wartościowych gospodarczo i leczniczo, przemysłu drzewnego. Siedzibą władz gminnych jest Nawojowa, wieś w powiecie nowosądeckim leżąca na lewym brzegu kamienicy, 365 m npm., przy drodze z Nowego Sącza do Krynicy.

imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Urząd Gminy

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Wydarzenia

NEWSLETTER