Nasza Gmina
Niedziela 19 lutego, 2017
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Aktualności

 • Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 24 lutego 2017r. /piątek/ o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nawojowa

 • Zostaw 1% w Małopolsce

  Czwartek, 16 lutego 2017

  Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2017 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski.

 • Gmina Nawojowa znów sięga po pieniądze dla mieszkańców! Wystartował Program Ograniczania Niskiej Emisji. Zapraszamy do składania deklaracji dotyczących wymiany pieca i skorzystania z dofinansowania. Wójt Gminy Nawojowa zaprasza do składania deklaracji osoby zainteresowane przystąpieniem do programu dofinansowania modernizacji istniejących kotłowni węglowych na terenie gminy Nawojowa z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).

 • Aktualizacja związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017

 • Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/127/15 z dnia 27 października 2015 r., w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś Nawojowa” Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 16 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nawojowa – działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3, stanowiącego zmianę mpzp Gminy Nawojowa- wieś Nawojowa przyjętego Uchwałą Nr XIX/97/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. U. Województwa Małopolskiego Nr 63/2004 z późn. zmianami), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana dotyczy przeznaczenia działek o nr: 460/2, 460/3, 460/1 oraz części działki 466/3 położonych w Nawojowej na tereny zabudowy mieszkaniowej.

strony 1 2 3 4

Gmina Nawojowa jest położona w południowej części powiatu nowosądeckiego w sąsiedztwie Nowego Sącza. Obszar gminy liczy 51,13 km2 i zamieszkuje go ponad osiem tysięcy osob. Blisko połowa obszaru gminy to teren górzysty, w przeważającej części zalesiony. W lasach napotykamy bogactwo fauny (jelenie, sarny, dziki, borsuki, rysie, żbiki, wilki, lisy, sowy, guszce, jastrzębie).

 


  

Pozostała część obszaru ma charakter podgórski i wraz z terenami leżącymi w kotlinach  rzek i potoków, jest używana rolniczo. Dwie trzecie obszaru gminy leży w obrębie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, bądz jego otulinie, dzięki czemu chroniony jest krajobraz kulturowy. Gmina stawia na rozwój: turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, rekreakcji i agroturystyki, leśnictwa i łowiectwa, hodowli bydła, produkcji ziół i roślin wartościowych gospodarczo i leczniczo, przemysłu drzewnego. Siedzibą władz gminnych jest Nawojowa, wieś w powiecie nowosądeckim leżąca na lewym brzegu kamienicy, 365 m npm., przy drodze z Nowego Sącza do Krynicy.

imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

Urząd Gminy

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Wydarzenia

NEWSLETTER