Nasza Gmina
Poniedziałek 20 listopada, 2017
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Aktualności

 • Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 20 listopada 2017r. /poniedziałek/ o godz. 7:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nawojowa

 • Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa

  Środa, 15 listopada 2017

  Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z województwa małopolskiego, serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkiej edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów

 • W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 13 października 2017r. Uchwały Nr XXXIX/362/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – zawiadamia się, iż w terminie od 10 listopada do 24 listopada 2017 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów

 • Urząd Gminy w Nawojowej informuje, że dodatkowa zbiórka odpadów biodegradowalnych i zielonych na terenie Gminy odbędzie się w dniach 27-ego, 28-ego, i 29-ego listopada 2017 roku.

 • Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

  Środa, 08 listopada 2017

  praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

strony 1 2 3 4

Gmina Nawojowa jest położona w południowej części powiatu nowosądeckiego w sąsiedztwie Nowego Sącza. Obszar gminy liczy 51,13 km2 i zamieszkuje go ponad osiem tysięcy osob. Blisko połowa obszaru gminy to teren górzysty, w przeważającej części zalesiony. W lasach napotykamy bogactwo fauny (jelenie, sarny, dziki, borsuki, rysie, żbiki, wilki, lisy, sowy, guszce, jastrzębie).

 


  

Pozostała część obszaru ma charakter podgórski i wraz z terenami leżącymi w kotlinach  rzek i potoków, jest używana rolniczo. Dwie trzecie obszaru gminy leży w obrębie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, bądz jego otulinie, dzięki czemu chroniony jest krajobraz kulturowy. Gmina stawia na rozwój: turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, rekreakcji i agroturystyki, leśnictwa i łowiectwa, hodowli bydła, produkcji ziół i roślin wartościowych gospodarczo i leczniczo, przemysłu drzewnego. Siedzibą władz gminnych jest Nawojowa, wieś w powiecie nowosądeckim leżąca na lewym brzegu kamienicy, 365 m npm., przy drodze z Nowego Sącza do Krynicy.

imieniny: Anatola, Edyty, Rafała

Urząd Gminy

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Wydarzenia

NEWSLETTER