Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:30 dnia 18.06.2024 do godz. 19:30 dnia 19.06.2024 prognozuje się upały.

Data publikacji: 2024-06-17, 13:49

Przejdź do aktualności

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU 2014-2020 W KINIE „BIAŁA” W GRYBOWIE!

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU 2014-2020 W KINIE „BIAŁA” W GRYBOWIE!

Data publikacji: 2024-06-14, 13:59

Przejdź do aktualności

INFORMACJA WÓJTA GMINY NAWOJOWA w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami

INFORMACJA WÓJTA GMINY NAWOJOWA w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Nawojowa I i Nawojowa II oraz Bącza-Kunina dotyczących zmiany granic sołectw Nawojowa II i Bącza-Kunina oraz obrębów ewidencyjnych Nawojowa i Bącza-Kunina

Data publikacji: 2024-06-14, 13:54

Przejdź do aktualności

III Sesja Rady Gminy Nawojowa odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024r. /czwartek/ o godz. 13:00

III Sesja Rady Gminy Nawojowa odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024r. /czwartek/ o godz. 13:00

Data publikacji: 2024-06-12, 21:45

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nawojowa w roku 2024

Data publikacji: 2024-06-12, 13:53

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Raport o stanie Gminy Nawojowa za 2023 rok

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Nawojowa za 2023 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Nawojowa i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i fu

Data publikacji: 2024-06-10, 15:57

Przejdź do aktualności

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

Data publikacji: 2024-06-03, 10:57

Przejdź do aktualności

Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują

Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują do 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23:59.

Data publikacji: 2024-06-03, 10:55

Przejdź do aktualności

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DROGI - SIKORNIK W NAWOJOWEJ

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DROGI - SIKORNIK W NAWOJOWEJ

Data publikacji: 2024-05-31, 9:46

Przejdź do aktualności

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Nawojowa - kwestionariusz ankiety internetowej

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Nawojowa - kwestionariusz ankiety internetowej

Data publikacji: 2024-05-24, 15:29

Przejdź do aktualności