Urząd Gminy Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Telefon: (018) 445-70-67,68  
Faks: (018)445-70-10

Godziny pracy
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
 

e-mail Urząd: gmina@nawojowa.pl
e-mail Wójt: wojt@nawojowa.pl

 

Kierownictwo Urzędu Gminy Nawojowa

Funkcja

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

Wójt Gminy

dr inż. Stanislaw Kiełbasa

18 445 70 67

wojt@nawojowa.pl

Sekretarz Gminy

mgr Janusz Cabak

18 449 27 51

sekretarz@nawojowa.pl

Skarbnik Gminy

mgr Elżbieta Szczepaniak

18 449 27 58

skarbnik@nawojowa.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Danuta Cycoń - Dobosz

18 449 27 63

usc@nawojowa.pl

Referaty:

ORGANIZACYJNY

Funkcja

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

Kierownik referatu

Janusz Cabak

18 449 27 51

sekretarz@nawojowa.pl

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

Agnieszka Sołtys

18 449 27 56

gmina@nawojowa.pl

 Stanowisko ds. obsługi dziennika podawczego

Albina Zygmunt 

 

gmina@nawojowa.pl 

 Stanowisko ds. ogólno -administracyjnych

Agnieszka Krypel

 

gmina@nawojowa.pl

 Stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu

Jan Kulpa

 

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. obywatelskich

Anna Mirek

18 449 27 62

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i ewidencji działalności gospodarczej

Włodzimierz Wieczorek

18 449 27 69

gmina@nawojowa.pl

Informatyk

Tadeusz Krawczyk

18 449 27 64

gmina@nawojowa.pl

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Kierownik Referatu

mgr Elżbieta Szczepaniak

18 449 27 54

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. obsługi finansowej księgowości budżetowej w zakresie wydatków

Agnieszka Pasternak

18 449 27 61

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. ewidencji księgowej dochodów budżetu Gminy Nawojowa

Beata Muzyk

18 449 27 59

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. ewidencji księgowej dochodów Urzędu Gminy Nawojowa

Agnieszka Stefańska - Duda

18 449 27 59

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. płac, księgowości podatkowej i egzekucji podatkowej

Wiesława Wrona

18 449 27 60

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko w zakresie prowadzenia kasy

Grażyna Serafin

18 449 27 65

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. akcyzy, VAT inwentaryzacji

Marzena Tokarz

18 445 70 60

gmina@nawojowa.pl

 

REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik referatu

Elżbieta Nowicka

18 449 27 54

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa

Marcin Wiktor

18 449 27 68

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami

Mariusz Lelito

18 449 27 68

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. dróg i rozwoju lokalnego

Wojciech Kowalik

18 449 27 55

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami

Ewelina Batko

18 449 27 54

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Tadeusz Krawczyk

18 449 27 55

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji

Anna Polańska

18 449 27 53

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. administrowania mieniem komunalnym

Marzena Wróbel

18 449 27 55

gmina@nawojowa.pl

Stanowisko ds. rozliczeń gospodarki odpadami komunalnymi

Urszula Pióro

18 449 27 69

gmina@nawojowa.pl

Inspektor ds. inwestycji

Ryszard Guśtak

18 449 27 53

gmina@nawojowa.pl

Ekodoradca

Dorota Kucharska

18 449 27 67

ekodroadca@nawojowa.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

  • Bernadetta Bochenek
  • tel. 18 449 27 61
  • gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
  • mgr Marzena Tokarz
  • tel. 18 449 27 60
  • gmina@nawojowa.pl

Radca Prawny

  • Katarzyna Sułkowska - Kosik