Minął termin wymiany kotłów pozaklasowych…

Przejdź do artykułu

Zestawienie udziału Gminy Nawojowa w Programie „Czyste Powietrze” na dzień 31.03.2024r.

W ramach zawartego porozumienia z WFOŚIGW w Krakowie w Urzędzie Gminy w Nawojowej funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze”.

Przejdź do artykułu

Zestawienie udziału Gminy Nawojowa w Programie „Czyste Powietrze” na dzień 31.12.2023r.

Zestawienie udziału Gminy Nawojowa w Programie „Czyste Powietrze” na dzień 31.12.2023r.

Przejdź do artykułu

Coraz mniej czasu na wymianę kopciuchów ....

Przypominamy o obowiązkach, wynikających z zapisów uchwały antysmogowej, która weszła w życie w 2017 roku, natomiast uchwałą nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2022r. wprowadzono zmiany w terminach wymiany kotłów, do uchwały antysmogowej przyjętej 23 stycznia 2017 roku:

Przejdź do artykułu