Nasza Gmina
Wtorek 2 czerwca, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI ŻELEŹNIKOWA WIELKA Czwartek, 13 lutego 2020

 Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę zmniejszająca o 20 % wysokości opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, tj. z kwoty 54 zł do kwoty 43,20 zł. Obniżenie opłaty będzie  dotyczyło  osób,  które  są  obowiązane  ubiegać  się  o  wymianę  tych  dokumentów

z powodu zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu zamieszkania, spowodowanego zmianami administracyjnymi wprowadzonymi w miejscowości Żeleźnikowa Wielka.

    Ulgi  w  opłatach,  o  których  mowa  stosuje  się  do  wniosków  złożonych  w  okresie od

01 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 

     W   obecnym   stanie   prawnym   dokumenty   prawa   jazdy   nie   podlegają   wymianie

w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokument.  

imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER