Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Wnioski akcyzowe dla rolników

Aktualności

Treść

W związku z trwającą epidemią COVID-19 ulega zmianie proces przyjmowania wniosków tj.

1) Należy dostarczyć do Urzędu Gminy już wypełniony kompletny wniosek wraz z pozostałymi załącznikami (do pobrania ze strony internetowej urzędu lub w okienku informacyjnym przy głównym wejściu do budynku).

2) Wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT przesłać pocztą (na adres Urząd Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, z dopiskiem zwrot podatku akcyzowego) lub dostarczyć osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy. W razie ograniczenia dostępu spowodowanego epidemią wnioski należy wrzucać do skrzynki w holu korytarza.

3) Faktury VAT powinny być ponumerowane i wpisane kolejno na załączniku nr 1 do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z ogólną sumą litrów z wszystkich faktur.

4) Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

5) W przypadku potrzeby uzupełnienia wniosku lub stwierdzenia ewentualnych braków pracownik będzie kontaktował się z wnioskodawcą drogą telefoniczną.

6) W miarę możliwości prosimy o wpisywanie numeru rachunku bankowego.

7) Informacje o powierzchni użytków rolnych lub wielkości wykorzystanego limitu przed wypełnieniem wniosku tylko i wyłącznie drogą telefoniczną (poniżej nr telefonu).

8) Prosimy o zachowanie ostrożności podczas procesu składania wniosków i unikanie oczekiwania w kolejce. Przypominamy o obowiązku zakładania maseczek oraz o zachowanie dystansu społecznego 2 m.

9) Szczegółowa procedura ubiegania się o zwrot dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)

 

 

Informacje w pokoju nr 63 lub pod numerem telefonu 18 449 27 60.

Pliki do pobrania

Procedura_2021_r.pdf 167.88 KB
Wzór_wniosku_akcyza.pdf 1153.93 KB
Zestawienie Faktur VAT.docx 21.69 KB
1113435