Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Informacja o obowiązku wyposażenia swoich posesji w kosze na odpady komunalne...

Aktualności

Treść

Urząd Gminy Nawojowa informuje mieszkańców gminy że w związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne od stycznia 2022 roku oraz zapisów wynikających z przepisów prawa, mieszkańcy mają obowiązek wyposażenia swoich nieruchomości we własnym zakresie w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

Używane dotychczas pojemniki są własnością firm odbierających obecnie odpady tj. „PMP Style sp. z o.o.” i „Firmy Handlowo Usługowej „Pałka” Seweryn Pałka”. Istnieje możliwość odkupienia tych pojemników za cenę 50,00 zł pojemnik o pojemności 120 litrów, oraz 55,00 zł pojemnik o pojemności 240 litrów.

Osoby chętne do zakupu tych pojemników prosimy o zapisywanie się telefonicznie lub osobiście u sołtysów lub w Urzędzie Gminy do 20 grudnia bieżącego roku.

Pojemniki, które nie zostaną odkupione będą zebrane przez ich właściciela tj. firmy „PMP Style sp. z o.o.” i „Firmę Handlowo Usługową „Pałka” Seweryn Pałka” po styczniowym odbiorze odpadów.

1230667