Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkoły Podstawowej we Frycowej na sezon grzewczy 2012/2013

Nawojowa, dnia 04.10.2012 r.

 

SPFr/272/1/2012                                                                                                                                                                                                                                          

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkoły Podstawowej we Frycowej na sezon grzewczy 2012/2013.”

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Szkoły Podstawowej we Frycowej zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 Z.U.H. ,,MIXPOL” Michulec Paweł ul. Kasztanowa 33, 34-325 Łodygowice

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 - w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

  

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Tank System

Grzegorz Osiowski

ul. Węgierska 9A

33-300 Nowy Sącz

89,31

89,31

2

ORLEN Petro Tank

Sp. Z o.o.

36-145 Widełka 869

98,10

98,10

 

3

 

BEMAR Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2

44-101 Gliwice

99,36

99,36

4

Z.U.H. ”MIXPOL”

Michulec Paweł

ul. Kasztanowa 33

34-325 Łodygowice

100

100

5

ARGE Paliwa

Sp. z o.o.

ul. Wielicka 22A

30-552 Kraków

99,68

99,68

6

Andrzej Kołodziej i Pietrusza Tadeusz Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ANTA

ul. Krajewskiego 27

33-300 Nowy Sącz

99,68

99,68

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Dyrektor Szkoły Podstawowej we Frycowej zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER