Nasza Gmina
Wtorek 7 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn: Dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 dla potrzeb administracyjnych budynku Urzędu Gminy oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów s

Nawojowa, dnia 04.10.2012 r.

 

 

 

 

IRB.271.12.2012

                                                                                                                                                                            

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 dla potrzeb administracyjnych budynku Urzędu Gminy oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej

 

 

 

 

 

            Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

 

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu w którym cena stanowiła jedyne kryterium oceny oferty zastały złożone cztery oferty z czego dwóch wykonawców zaproponowało wykonanie zamówienia za taką samą najkorzystniejszą cenę. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) wezwał tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Dodatkową ofertę, ale z ceną taką samą jak cena poprzednich ofert złożył tylko jeden wykonawca. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

imieniny: Donata, Herminy, Rufina

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER