Nasza Gmina
Niedziela 9 sierpnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Bezpieczeństwo

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej została doposażona w nowy sprzęt ratownictwa medycznego Środa, 10 stycznia 2018

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej została doposażona w nowy sprzęt ratownictwa medycznego.

Sprzęt ratowniczy został zakupiony w związku z otrzymaniem przez Gminę Nawojowa dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości - Programu I, Priorytetu III B: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2017, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach umowy zawartej 29 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Nawojowa zakupiony został jeden zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1.

W dniu 9 stycznia 2018 r. sprzęt dla druhów ochotników na ręce Prezesa i członków Zarządu OSP Nawojowa przekazał Wójt Gminy Stanisław Kiełbasa.

Otrzymany sprzęt z pewnością będzie bardzo przydatny dobrze wyszkolonym druhom w Gminie Nawojowa.

 

GALERIA

imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER