Nasza Gmina
Wtorek 28 stycznia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Działalność Gospodarcza

Ewidencja działalności gospodarczejPiątek, 10 stycznia 2014

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Więcej >>>

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Więcej >>>

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Nawojowa

Załącznik do procedury OR-9 - WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Nawojowa

PRZEDSIĘBIORCO ZAKTUALIZUJ SWOJE DANE !

Od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona przez Ministerstwo Gospodarki Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (tzw. CEIDG). Jest to elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępny pod adresem www.ceidg.gov.pl

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach. Z dniem przeniesienia wpisu do CEIDG organem ewidencyjnym staje się Minister Gospodarki. Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przed 20 września 2008 r. (tj. zgłoszenie nie było składane za pośrednictwem urzędu gminy, a bezpośrednio do ZUS) i nie wykreślili wpisu z ewidencji gminnej, również zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi przepis art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji. Dlatego zachęca się przedsiębiorców do sprawdzania i aktualizowania posiadanych wpisów w ewidencji gminnej, aby stan wpisu zamieszczonego w CEIDG był zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.

W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Nawojowa figurują nieaktualne wpisy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Przykładowo wpisy te nie zawierają określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Zmiana wpisu w ewidencji gminnej nie podlega opłacie. Należy ją dokonać na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1. Wniosek można pobrać w biurze ds. ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy Nawojowa  lub ze strony www.ceidg.gov.pl oraz www.epuap.gov.pl.

 

Zmianę we wpisie przedsiębiorca może zgłosić:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w biurze Wydziału ds. ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy;

  •  listem poleconym na adres: Urząd Gminy Nawojowa, ewidencja dzialalności gospodarczej, Nawojowa 313, 33-335 Nawojowa. W tym przypadku wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę, a własnoręczność podpisu poświadczona przez notariusza; drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.epuap.gov.pl opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER