Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza w gminie Nawojowa

Treść

W gminie Nawojowa rozpoczęły się kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Obrazek przedstawiający dom z dymiącym kominem

Kontrole przeprowadzane są rutynowo lub na wniosek z formularza „Ekointerwencja” (dostępny na stronie gminy) przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Nawojowa. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności pełnoletniego domownika. Pracownicy Urzędu Gminy mogą wykonać zdjęcia jak i poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących zakupionego opału. Kontrolujący mogą również wykonać pomiar wilgotności drewna. W przypadku podejrzenia spalania odpadów, może zostać pobrana próbka popiołu do badań przez certyfikowane laboratorium celem potwierdzenia/wykluczenia spalania odpadów. Z każdej kontroli sporządzany zostaje protokół.   

Głównym celem kontroli jest uświadamianie mieszkańcom jak duży wpływ na środowisko ma to czym palimy i w jakich urządzeniach spalamy paliwo. Większość zanieczyszczeń pochodzi z niskiej emisji czyli z kominów naszych domów. Skutki zanieczyszczonego powietrza są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Niekorzystnie wpływają na układ oddechowy i immunologiczny u dzieci, natomiast u dorosłych zwiększają ryzyko występowania chorób alergicznych i układu oddechowego.

Dlatego apelujemy do Was Mieszkańcy, wspólnie zadbajmy o poprawę zdrowia i jakość życia w Gminie Nawojowa. W miarę swoich możliwości finansowych podejmujmy działania zmierzające do wymiany nieefektywnych systemów ogrzewania, na ekologiczne i wysokosprawne metody ogrzewania domów. Zwracajmy uwagę czy Nasze działania w życiu codziennym nie wpływają negatywnie na Nasze zdrowie, zdrowie sąsiadów a przede wszystkim osób Nam najbliższych.

Wspólnie podejmijmy działania na rzecz poprawy jakości powietrza, aby kolejne sezony grzewcze były wolne od szkodliwego dymu, bowiem od jakości powietrza zależy nasze zdrowie i przyszłość naszych dzieci.

1048875