Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych

Czyste Powietrze

Treść

Uprawnionym do otrzymania dotacji jest mieszkaniec, który:

• Posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie zainstalowane urządzenie będące przedmiotem dotacji,

• Zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym przy czym dopuszcza się montaż urządzenia będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli urządzenie będzie obsługiwać technicznie przedmiotowy budynek,

• Realizując inwestycję zastosuje urządzenia, które posiadają ważny certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą,

• Złoży w terminie kompletny wniosek o przyznanie dofinansowania, podpisze umowę z Gminą i w zadeklarowanym terminie po przeprowadzeniu inwestycji dostarczy wniosek o wypłatę dotacji.

Wysokość dotacji udzielonej przez Gminę:

3 000,00 zł brutto o minimalnej mocy instalacji 3,5 kW

Ważne:

Etap inwestycyjny można rozpocząć po uprzednim podpisaniu umowy z gminą. (Nie ma możliwości refundacji zadań zrealizowanych przed datą podpisania umowy) . Do każdej nieruchomości można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
  2. Wniosek o rozliczenie .
  3. Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.
1271877