Nasza Gmina
Niedziela 16 czerwca, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Czystsze Powietrze

Nabór wniosków - Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym Czwartek, 14 grudnia 2017

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 20 listopada 2017r. Uchwały Nr XLI/377/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – niniejszym zawiadamiam, iż w terminie do 13 grudnia 2017 r. przeprowadzony zostanie NABÓR WNIOSKÓW.

Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy – w terminie do dnia 18 grudnia 2017r. – zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe na kotły gazowe lub biomasowe.

Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nawojowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nawojowa www.nawojowa.pl.

Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów w kolejnych latach, w tym naborze nie będą rozpatrywane !!!

imieniny: Aliny, Anety, Benona

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER