Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób 60+

Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej przystępuje do udziału  w projekcie Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób 60+  w ramach Programu   wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w  realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku, współfinansowanego  ze środków Wojewody Małopolskiego  w okresie od kwietnia do listopada 2017 r.
Odbiorcami  Projektu są osoby w wieku powyżej  60 roku życia , zamieszkujące na terenie Gminy Nawojowa. W ramach realizowanego zadania  utworzona zostanie grupa wsparcia  dla osób w wieku 60+ w ramach której przewiduje się organizację spotkań tematycznych według zainteresowań grupy, alternatywne formy spędzania wolnego czasu, promocja zdrowia.
Ponadto  rozszerzona zostanie działalność punktu konsultacyjnego  dla mieszkańców gminy , miedzy innymi dla osób 60+ i ich rodzin. W ramach tego zadania zatrudniony zostanie m. innymi psycholog, radca prawny oraz inni specjaliści w razie potrzeby.
Celem projektu jest pomoc osobom i rodzinom w rozwiazywaniu bieżących problemów. Uczestnictwo w grupie wsparcia  przyczynić się ma do złamania stereotypu starości jako okresu bierności i niezaradności,  daje możliwość integracji, wymiany doświadczeń, poglądów oraz realizacji własnych pasji.Podejmowane działania służyć będą rozszerzeniu świadomości zdrowotnej  i żywieniowej osób  starszych, a także zwiększeniu ich aktywności w życiu społecznym.

Zdjęcia

1093405