Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Sądeckie Wodociągi ogłaszają abolicję. Klienci mają czas do końca roku

Treść

Sądeckie Wodociągi ogłaszają abolicję. Klienci mają czas do końca roku

Kto bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób, bez ponoszenia opłat korzysta z wody Sądeckich Wodociągów lub sieci kanalizacyjnej może do końca roku liczyć na abolicję. W stosunku do odbiorców, którzy do 29 grudnia 2017 r. (piątek) dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i podpiszą umowę z przedsiębiorstwem, Sądeckie Wodociągi nie będą zgłaszać wniosków o ukaranie.

Akcja ma na celu zmniejszenie strat związanych z procederem nielegalnego korzystania z usług Sądeckich Wodociągów. Inspekcje cyklicznie prowadzone przez dział kontroli spółki wykazują, że nadal dochodzi do sytuacji bezumownego poboru wody lub zrzutu ścieków. Tylko w ciągu pół roku (od maja do października 2017 r.) przeprowadzono ponad 2 tysiące kontroli, które wykazały ponad 600 nieprawidłowości. Aż 200 było związanych z nieprawidłowym poborem wody lub zrzutem ścieków. 

– Lepiej edukować niż karać. Dlatego postanowiliśmy dać szansę odbiorcom, którzy zdecydują się dobrowolnie przyznać do błędu – mówi Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.
– Zdecydowanie bardziej opłaca się przyznać i podpisać umowę ze spółką, niż narażać się na karę.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

– Prowadzone przez nas kontrole wykazały między innymi następujące nieprawidłowości: obejście zamontowane przed wodomierzem, bezumowne korzystanie z kanalizacji, nieopomiarowane własne ujęcie wody przy jednoczesnym korzystaniu z sieci kanalizacyjnej – wylicza Jerzy Siwek, kierownik działu kontroli w Spółce Sądeckie Wodociągi.

Abolicja ogłoszona przez Spółkę Sądeckie Wodociągi obowiązuje od 27 listopada do 29 grudnia 2017 r.
Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą ponownie podlegać karze.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do działu sprzedaży Spółki Sądeckie Wodociągi przy ulicy Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu, pokój nr 3. Informację można uzyskać także pod numerami telefonów: 18 41 41 215, 18 41 41 216, 18 41 41 217, 18 41 41 228.

1271871