Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Plan zamówień publicznych 2019 r.

Treść

Nawojowa, dnia 08.11.2019 r.

 

Plan zamówień publicznych planowanych w 2019 roku

 

Na podstawie art. 13a 1 i 2 Wójt Gminy Nawojowa publikuje plan zamówień publicznych po uchwaleniu budżetu na 2019 rok o planowanych zadaniach dla których Gmina Nawojowa będzie prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wg procedury wynikającej z ustawy PZP:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Planowany termin procedury

Proponowany tryb postępowania

1

Przebudowa drogi gminnej ,,Osiedle pod Pułankami”

Robota Budowlana

200 000,00

marzec 2019

Przetarg nieograniczony

2

Przebudowa z rozbudową szkoły o salę gimnastyczną w Żeleźnikowej Wielkiej

Robota Budowlana

1 379 156,00 zł

styczeń 2019

Przetarg nieograniczony

3.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Poręba Mała – Żeleźnikowa Wielka

Robota Budowlana

120 000,00 zł

Kwiecień 2019

Przetarg nieograniczony

4.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Miejscowości Żeleźnikowa Mała

Robota Budowlana

180 000,00 zł

Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

5.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Zawodzie we Frycowej

Robota Budowlana

120 000,00 zł

Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

6.

Przebudowa z rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o halę magazynowa z zapleczem

Robota Budowlana

1 050 000,00 zł

styczeń 2019

Przetarg nieograniczony

7

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Homrzyska

Robota Budowlana

810 000,00

styczeń 2019

Przetarg nieograniczony

8.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II Centrum kultury i siedziba policji

Robota Budowlana

500 000,00 zł

Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

9.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap I Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Nawojowa

Robota Budowlana

2 010 000,00 zł

Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

10.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych

i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

Usługa

1 890 000,00

Styczeń 2019

Przetarg nieograniczony

11

Wykonanie robót budowlanych na zadaniach: 1. Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie wraz z ogrodzeniem działki nr 19/4 w Żeleźnikowej Małej 2. Wykonanie części ogrodzenia terenu budynku przedszkola i świetlicy środowiskowej w Żeleźnikowej Małej od strony potoku Żeleźnikowskiego

Robota Budowlana

107 955,24 zł

marzec 2019

Przetarg nieograniczony

12

Przebudowa drogi gminnej Homrzyska – Bącza-Kunina – Osiedle Potok

Robota Budowlana

290 000,00 zł

marzec 2019

Przetarg nieograniczony

13

Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego na budynek z mieszkaniami socjalnymi dla potrzeb Gminy Nawojowa

Robota Budowlana

1 005 000,00 zł

maj 2019

Przetarg nieograniczony

14

Remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej „Na Pałygę” w Homrzyskach

Robota Budowlana

176 475,05 zł

czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

15

Remont ściany fundamentowej oraz posadzki w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej

Robota Budowlana

52 063,59 zł

czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

16

Przebudowa korpusu drogi gminnej „Osiedle we Frycowej” wraz z budową chodnika w miejscowości Frycowa – wykonanie dokumentacji projektowo – budowlano – kosztorysowej

Usługa

100 000,00 zł

Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

17

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej

Robota Budowlana

160 000,00 zł

czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

18

Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na zadaniach:

1.            Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Bącza – Kunina (Potok) – Homrzyska – Frycowa – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.

2.            Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Michalików, Piksów i Góreckich w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.

3.            Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa - Kożuch, Pierzchała – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3

Usługa

 

 

 

 

 

 

100 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000,00 zł

Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

19

Budowa placu zabaw wraz z budynkiem zaplecza w Żeleźnikowej Wielkiej

Robota Budowlana

268 000,00 zł

czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony

20

Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w Żeleźnikowej Wielkiej

Robota Budowlana

415 121,12 zł

lipiec 2019

Przetarg nieograniczony

21

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej – ul. Zielona w Nawojowej

Robota Budowlana

90 000,00 zł

lipiec 2019

Przetarg nieograniczony

22

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Widokowej w Nawojowej

Robota Budowlana

73 235,00 zł

Wrzesień 2019

Przetarg nieograniczony

23

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2019/2020

Usługa

220 000,00 zł

Wrzesień 2019

Przetarg nieograniczony

24

Montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach

Robota Budowlana

25 000,00 zł

Październik

 2019

Przetarg nieograniczony

25

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie wsi Żeleźnikowa Wielka i Nawojowa w Gminie Nawojowa

Usługa

40 000,00 zł

październik

2019

Przetarg nieograniczony

26

Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska  w Nawojowej

Robota Budowlana

Zadanie 1:174 275,00 zł

 

Zadanie nr 2: 61 000,00 zł

 

Zadanie nr 3: 91 000,00 zł

Październik

 2019

Przetarg nieograniczony

27

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna od kładki dla pieszych do Pana Mazura w miejscowości Popardowa

Robota Budowlana

263 004,34 zł

Październik

 2019

Przetarg nieograniczony

28

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej w ramach zadania: „Odwodnienie ulicy Wąskiej koło cmentarza w Nawojowej

Robota Budowlana

114 000,00 zł

Październik

 2019

Przetarg nieograniczony

29

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych tj.:

1.            Budynku Urzędu Gminy Nawojowa;

2.            Budynku OSP w Nawojowej;

3.            Budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej;

4.            Budynku zaplecza obiektów sportowych w Nawojowej

Dostawa

Zadanie nr I:– 53 000,00 zł.

 

Zadanie nr II:

45 000,00 zł.

 

Zadanie nr III: 51 000,00zł.

 

Zadanie nr IV: 40 000,00zł

Listopad

 2019

Przetarg nieograniczony

 

1093405