Nasza Gmina
Środa 20 lutego, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

  • Wójt Gminy Nawojowa powołuję Komisję Konkursową do dokonania oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku

  • W imieniu Stowarzyszenia LGD "Perły Beskidu Sądeckiego", pragnę zaprosić wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia oraz pozyskiwaniem funduszy w zakresie PROW 2014-2020 na szkolenie dla wnioskodawców i warsztaty wypełniania dokumentacji konkursowej

  • W pierwszym etapie projektu POPC2, realizowanego przez Orange z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, skupiono się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół zostanie wykorzystana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu.

  • W dniach od 1lutego 2019 r. – 20 lutego 2019 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie gminy Nawojowa przeprowadzany będzie pomiar jakości powietrza.

  • Wójt Gminy Nawojowa działając na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/227/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016 roku (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 5814 i poz. 7090), informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2019 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nawojowa

strony 1 2 3

Gmina Nawojowa jest położona w południowej części powiatu nowosądeckiego w sąsiedztwie Nowego Sącza. Obszar gminy liczy 51,13 km2 i zamieszkuje go ponad osiem tysięcy osob. Blisko połowa obszaru gminy to teren górzysty, w przeważającej części zalesiony. W lasach napotykamy bogactwo fauny (jelenie, sarny, dziki, borsuki, rysie, żbiki, wilki, lisy, sowy, guszce, jastrzębie).

 


  

Pozostała część obszaru ma charakter podgórski i wraz z terenami leżącymi w kotlinach  rzek i potoków, jest używana rolniczo. Dwie trzecie obszaru gminy leży w obrębie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, bądz jego otulinie, dzięki czemu chroniony jest krajobraz kulturowy. Gmina stawia na rozwój: turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, rekreakcji i agroturystyki, leśnictwa i łowiectwa, hodowli bydła, produkcji ziół i roślin wartościowych gospodarczo i leczniczo, przemysłu drzewnego. Siedzibą władz gminnych jest Nawojowa, wieś w powiecie nowosądeckim leżąca na lewym brzegu kamienicy, 365 m npm., przy drodze z Nowego Sącza do Krynicy.

imieniny: Anety, Lehca, Leona

Urząd Gminy

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Wydarzenia

NEWSLETTER