Nasza Gmina
Piątek 17 sierpnia, 2018
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Aktualności

 • Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018r. /wtorek/ o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nawojowa

 • PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU 2017

  Wtorek, 14 sierpnia 2018

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej Organizacja Partnerska Lokalna Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

 • W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 24 lipca 2018 roku uchwały Nr LII /460/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmującego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu pod nazwą „Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środków własnych Gminy Nawojowa – zawiadamia się , że w dniach od 20 do 24 sierpnia 2018roku będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów węglowych na kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

 • W miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli zostały umieszczone znaki zakazu kąpieli oraz ustawicznego nadzoru nad dziećmi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tych obiektach.

 • Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

strony 1 2

Gmina Nawojowa jest położona w południowej części powiatu nowosądeckiego w sąsiedztwie Nowego Sącza. Obszar gminy liczy 51,13 km2 i zamieszkuje go ponad osiem tysięcy osob. Blisko połowa obszaru gminy to teren górzysty, w przeważającej części zalesiony. W lasach napotykamy bogactwo fauny (jelenie, sarny, dziki, borsuki, rysie, żbiki, wilki, lisy, sowy, guszce, jastrzębie).

 


  

Pozostała część obszaru ma charakter podgórski i wraz z terenami leżącymi w kotlinach  rzek i potoków, jest używana rolniczo. Dwie trzecie obszaru gminy leży w obrębie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, bądz jego otulinie, dzięki czemu chroniony jest krajobraz kulturowy. Gmina stawia na rozwój: turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, rekreakcji i agroturystyki, leśnictwa i łowiectwa, hodowli bydła, produkcji ziół i roślin wartościowych gospodarczo i leczniczo, przemysłu drzewnego. Siedzibą władz gminnych jest Nawojowa, wieś w powiecie nowosądeckim leżąca na lewym brzegu kamienicy, 365 m npm., przy drodze z Nowego Sącza do Krynicy.

imieniny: Anity, Elizy, Mirona

Urząd Gminy

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Wydarzenia

NEWSLETTER