Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Raport o stanie Gminy Nawojowa za 2022 rok

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej

28 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami właściciel lub zarządca budynku lub jego części będzie musiał przekazać nabywcy lub najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej przedmiotu transakcji (tj. budynku lub lokalu).

Podsumowanie wydarzenia „Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023”

Podsumowanie wydarzenia „Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023”

Gmina Nawojowa wzięła udział w wydarzeniu „Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023”. Wszyscy produkujemy śmieci, wszyscy chcemy też zadbać o to, by nasza mała Ojczyzna Nawojowa była piękna, przyjazna zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kondycji fizycznej i psychicznej, dlatego ważne byśmy potrafili zadbać o nią SAMI.

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARI

Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolot&oac

1328403