Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw!

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw!

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 września do 1 października 2021 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

XXXV Sesja Rady Gminy Nawojowa odbędzie się w dniu 01 października 2021r. /piątek/ o godz. 13:00

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021, poz. 1372 z późn.zm./ oraz § 25 Statutu Gminy Nawojowa uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/364/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 25 października 2017r. poz. 6624/ zmienionego uchwałą Nr LIV/472/18 z dnia 3 października 2018r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 października 2018r. poz. 6858/, zmienionego uchwałą Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 stycznia 2021r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 5 lutego 2021r. poz.818/ zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Nawojowa VIII kadencji.

1093405