Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” – nowe programy PFRON

„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” – nowe programy PFRON

Oddział Małopolski PFRON informuje o wdrożeniu kolejnych inicjatyw zapowiedzianych w rządo-wym pakiecie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Na programy "Mieszkanie dla absolwen-ta" oraz "Dostępne mieszkanie" oczekiwało środowisko osób z niepełnosprawnościami. Celem obu programów jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem programów są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS).

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Od 15 lipca 2022 r. uległ zmianie Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Zmiana umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Z dniem 6 lipca 2022 roku weszła w życie uchwała nr XLIV/387/22 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pliki do pobrania

Ulotka-EN.pdf 310.5 KB
Ulotka -UA.pdf 315.54 KB
Ulotka PL.pdf 341.08 KB
1230664